Preradovićeva 44, 10000 Zagreb, Hrvatska, +385 1 466 70 34, unima@unima.hr

Izdanja

Hrvatsko lutkarstvo / Croatian Puppetry (brošura), 1992., drugo (izmijenjeno i dopunjeno) izdanje 2000.

Bilten Hrvatskoga centra UNIMA – redovito od 1994.

Hrvatsko lutkarstvo / Croatian Puppetry (monografija), uredila Livija Kroflin, suizdavač Međunarodni centar za usluge u kulturi, 1997.

Što je UNIMA? / What is UNIMA?, 1999.

Ivana Brlić Mažuranić, Tales of Long Ago, 2004.

Tales-IBM-150MO-HL-125